โซเซียล
เปิดความจริงอีกด้าน!! ของ "ครูปรีชา ใคร่ครวญ" ขณะสอนหนังสือ ชอบเปิดคลิปให้นักเรียนดู บ่งบอกถึงนิสัยส่วนตัวชัดเจนมาก (มีคลิป)  

2018-03-02 14:48:30

เปิดความจริงอีกด้าน!! ของ "ครูปรีชา ใคร่ครวญ" ขณะสอนหนังสือ ชอบเปิดคลิปให้นักเรียนดู บ่งบอกถึงนิสัยส่วนตัวชัดเจนมาก (มีคลิป)